Etsimme nyt asiakkaallemme Olkiluotoon kokenutta kapselointilaitoksen Pääinsinööriä.


Tehtävänä on ohjata käyttövaiheen tekniikoiden laitekehitystä. Prototyyppien suunnittelu laitoksen järjestelmistä on osana laitekehitystyötä ja suunnittelutyö tilataan erikseen eri suunnittelutoimistoilta. Tähän toimeksiannossa sisältyy suunnittelun ohjaustehtäviä siten, että esisuunnitteluvaiheissa määritellyt järjestelmien vaatimukset ja toiminnallisuus tulee varmistettua.

Toisena tehtäväkokonaisuutena tässä osatehtävässä on rakentamislupa hakemukseen tulevien lisäselvityspyyntöihin vastaaminen sekä aineiston esittely viranomaisille.

Kapselointilaitosprojektin pääinsinöörin tehtävänä on avustaa asiantuntemuksellaan kapselointilaitoksen laitostekniikan toteutussuunnittelua osana Kapselointilaitosprojektia. Tehtävä pitää sisällään projektin määrittelytehtäviä ns. valmisteluvaiheen aikana sekä toteutussuunnittelun ohjaustehtäviä laadittavan projektisuunnitelman mukaisesti.

Odotamme sinulta:
– Tehtävään soveltuvaa koulutus (DI/insinööri)
– Kokemusta käsittelykammion laitteista ja polttoaineen käsittelyn prosessista>;
– Muun kapselointilaitoksen pääprosessin tuntemus;
– Ymmärtää koneautomaation perusteet;
– Tuntee YVL E.11 ja YVL E.7 pääperiaatteet;
– Hallitsee SolidWorks-suunnittelutyökalujen käytön<, - Projektitoiminnan vaatimat hyvät yhteistyö- ja koordinointitaidot; - Hyvää suullista ja kirjallista englantia Eduiksi katsomme: - Aiemman kokemuksen ydinvoimaloista, voimalaitoksista tai kansainvälisistä projekteista Hae tehtävää lähettämällä CV ja hakemus osoitteeseen info@n-pro.fi