Etsimme nyt HSE-valvojaa määräaikaiseen projektiin asiakkaallemme. HSE-valvojan vastuihin kuuluu toimintaohjeiden, kirjallisten suunnitelmien, turvallisuus- ja ympäristökoulutuksen, orientaatiokoulutuksen sekä tiettyjen hallinnollisten raporttien täydentäminen, hallinta ja niiden ajan tasalla pitäminen.


HSE- valvojan työtehtävät ja vastuualueet:

– Urakoitsijoiden toimittamien riskikartoitusten alustava arviointi ja riskiarviossa määriteltyjen työmaan turvallisuusmääräysten toimeenpanon tarkastus;
– Johtaa työturvallisuustarkastuksia työmaalla urakoitsijoiden kanssa ja toteuttaa tarkastuksessa määritetyt korjaavat toimenpiteet tasaisin aikavälein;
– Työskennellä tiiviissä yhteistyössä valvojien sekä rakennusyhtiöiden kanssa. Olla ajan tasalla tulevista töistä työmaalla sekä tiedottaa heitä päivittäisestä turvallisuudesta;
– Turvallisuuden havainnollistaminen rakennusyhtiöille työmaakäyntien, koulutuksen sekä opetuksen avulla;
– Työmaan valvonta turvallisen työnteon varmistamiseksi;
– Koordinaattoreiden ja valvojien avustaminen HSE-asioissa;
– Työkalujen, aitojen, nostinten, puhtauden, järjestyksen, rakennusmateriaalien käsittelyn, kuljetusten, tulitöiden hallinta;
– Turvallisuusvälineiden hankinta;
– Vahinko-/tapaturmatutkimukset valvojien kanssa sekä korjaavien toimenpiteiden ehdotus;
– HSE raporttien valmistus ja HSE asiakirjojen ylläpito ja päivitys;
– Yleisten riskiarviontien, turvallisuusasioiden avustusta;
– HSE valvojan tehtäviin kuuluu myös avustaa asiaankuuluvien lakien ja säännösten noudattamisessa;

Odotamme valittavilta henkilöiltä seuraavia ominaisuuksia:

– Vähintään 3 vuoden HSE-kokemusta työmaalta;
– Kokemusta Teollisuus- / voimalaitostyömaatoiminnasta;
– Teknillinen kokemus aikaisemmista johtaja- tai valvojatason tehtävistä rakennustyömaalta;
– Hyvät tiedot ammatillisista terveys- ja turvallisuussäädöksistä;
– Hyvät suulliset sekä kirjalliset kommunikaatiotaidot ja kyky laatia selkeitä toimintaohjeita;
– Äidinkielenä suomen kieli, kiitettävä englannin kielen osaaminen;

Hae tehtävää lähettämällä CV, hakemus ja palkkatoive osoitteeseen info@n-pro.fi.