We’re looking for TUKES certificated person to work as CHEMICAL HANDLING SUPERVISOR in our Customer´s power plant project in Kilpilahti, Finland.

Etsimme asiakkaallemme Tukesin hyväksymää vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin KÄYTÖNVALVOJAA voimalaitosprojektiin Kilpilahteen.

Chemical Handling Supervisor ensures that the regulations and permit conditions are fulfilled

Requirements:

- Knowlegde of the regulations of handling and storage of hazardous chemicals

- Tukes certification is mandatory

- Applicable technical degree

- Experience of similar tasks (preferably in power plant environment)

- Fluent Finnish and English

Please apply by sending your CV to rekry.nipromecgroup@nipromec.com the position is filled as soon as the suitable candidate is found.

For more information please contact HR coordinator Salla Nummela, +358 40 836 0436 or salla.nummela@nipromec.com.

Please note that by applying to this position your information will be handled according to our recruitment register description You can find our recruitment register description at: http://www.n-pro.fi/handling-of-personal-information-recruitement-register

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etsimme asiakkaallemme Tukesin hyväksymää vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin KÄYTÖNVALVOJAA voimalaitosprojektiin Kilpilahteen. Työ alkaa heti kun tehtävään soveltuva henkilö on löytynyt.

Käytönvalvoja huolehtii siitä, että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Vastuuhenkilön tulee tuntea tuotantolaitoksen toiminta, sitä koskevat säädökset sekä turvallisen toiminnan edellytykset.

Vaatimukset:

- Käsiteltäviä kemikaaleja koskevien säännösten ja määräysten tuntemu

- TUKESin myöntämä pätevyys tehtävään

- Tekninen koulutus

- Kokemus vastaavista tehtävistä (mielellään voimalaitosympäristössä

- Sujuva suomen ja englannin kielitaito

Hae tehtävään lähettämällä CV:si osoitteeseen rekry.nipromecgroup@nipromec.com, tehtävä täytetään heti kun soveltuva henkilö on löytynyt.

Lisätietoja tehtävästä ja projektista: HR Koordinaattori Salla Nummela +358 40 8360436 tai salla.nummela@nipromec.com.

Huomiothan että, hakemalla tätä paikkaa, kaikkea toimittamaasi tietoa käsitellään rekrytointrekisteriselosteemme mukaisesti. Rekrytointirekisteriseloteemme löydät: http://www.n-pro.fi/handling-of-personal-information-recruitement-register

N-Pro Resources Oy Ltd continuously seeks for new employees to develop its business. Recruiting top talent is the source of N-Pro Resources's growth.

If you are motivated and seeking international career in developing and global company, contact us. You are offered a dynamic and continuously growing organization in N-Pro Resources Oy Ltd international team.

Please use the link below to fill in your open application and to attach your CV.

Open application